Zoek je verblijf
Kamperen
Huren

Voorwaarden kamperen (half)seizoenplaats

Recreant en gezinsleden
De ondernemer verhuurt de seizoenplaats ten behoeve van de recreant en de tot zijn/haar huishouding behorende geregistreerde gezinsleden. Het gebruik van de seizoenplaats door meerdere huishoudens is niet toegestaan. Recreant mag het adres van Camping Geversduin niet gebruiken als woonadres. Het is niet toegestaan zich in te schrijven op het adres van Camping Geversduin. 

Toezicht 
Gedurende het seizoen zal toezicht worden gehouden op de inrichting van de seizoenplaats, de staat en de veiligheid van het kampeermiddel met toebehoren en het gedrag van recreant, diens gezinsleden, logés en/of bezoekers. Eén en ander in de ruimste zin en op basis van deze overeenkomst, de RECRON-voorwaarden voor seizoenplaatsen, de huisregels, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Castricum en het Burgerlijk Wetboek. 

Seizoenplaats en kampeermiddel
a. Per seizoenplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.
b. De verhuur van de seizoenplaats vindt plaats ten behoeve van de contractant en geregistreerde familieleden, eerstegraads.
c. Er mag één hoofd kampeermiddel geplaatst worden, d.w.z. een toercaravan, camper, vouwwagen of tent, met een door de ondernemer goedgekeurde bijzet(slaap)tent. De bijzettent mag de maximale afmetingen hebben van 2,50 x 2,00 x 2,20 meter (l x b x h) en mag willekeurig geplaatst worden, mits 1,5 meter uit de grens. Andere kampeermiddelen zoals Safaritenten, stacaravans, tenthuisjes etc. zijn niet toegestaan
d. Plaatsing of vervanging van het kampeermiddel dient vooraf bij de ondernemer te worden opgegeven via seizoenkamperen@campinggeversduin.nl en te worden goedgekeurd door de ondernemer conform de voorwaarden.
e. Het kampeermiddel dient een effen, natuurlijke kleur te hebben.
f. De maximale lengte van een kampeermiddel bedraagt 8 meter (inclusief dissel), de breedte van een caravan mag maximaal 2,55 meter bedragen. Mits passend op de betreffende seizoenplaats.
g. De kampeermiddelen dienen vanwege brand- en veiligheidseisen zo geplaatst te zijn dat deze minimaal 1,5 meter van de grens van de seizoenplaats geplaatst worden, zodat aan alle zijden minimaal 3 meter vrije ruimte overblijft (aan de wegzijde geldt een afstand van minimaal 0,5 meter).
h. Het is niet toegestaan erfafscheidingen (zoals hekwerken, schuttingen en schapenrasters) of camouflagenetten, bamboeschermen, rieten matten e.d. te plaatsen. Wel toegestaan zijn tijdelijke windschermen van maximaal 1,5 meter hoog en 8 meter lang.
i. Het is toegestaan een zogenaamde partytent (maximale afmetingen 3 x 3 meter (l x b)) te plaatsen, mits deze aan alle zijden open is en de recreant of een gezinslid aanwezig is.
j. Het kampeermiddel dient voorzien te zijn van een rook/brandmelder en een brandblusmiddel.
k. De gasfles dient uit de zon en buiten bereik van kinderen te worden geplaatst.
l. Het kampeermiddel en de seizoenplaats dienen er verzorgd uit te zien, naar de bevindingen van de ondernemer.
m. De ondernemer mag toelating van kampeermiddelen of toebehoren (zoals elektra- en gasapparatuur, leidingen, gasflessen en accu’s) weigeren. Dit in verband met de veiligheid op het terrein.
n. Het plaatsen van schuurtjes, bergingen, kisten, opslag, aanrechtbladen, getimmerde bouwwerken en dergelijke is niet toegestaan.
o. Het plaatsen of stallen van een aanhanger is niet toegestaan.
p. Het verankeren van bijvoorbeeld vlonders e.d. in de grond is niet toegestaan.
q. Het is niet toegestaan zonder overleg met de camping palen e.d. in de grond te plaatsen.
r. Het leggen van een mat is alleen toegestaan mits deze voldoet aan de volgende eisen: luchtdoorlatend (het gras moet de ruimte krijgen om door te kunnen groeien), afmeting: breedte van het kampeermiddelen maximaal 2,5 meter vanaf de ingang van het kampeermiddel. De camping stelt daarnaast graszaad ter beschikking.
s. Vlaggenmasten, vlaggen, wimpels en degelijke zijn niet toegestaan.
t. Antennemasten en schotelantennes zijn alleen toegestaan als deze aan het kampeermiddel zijn bevestigd en ter plaatse niet meer dan 0,5 meter boven het dak van het kampeermiddel uitkomen.
u. Bij de inrichting van de kampeerplaats is de aanwezigheid van andere dan lokaal voorkomende bloemen, planten, struiken of bomen niet toegestaan. 

Overige kampeerregels
- Open vuur is, uit oogpunt van brandpreventie, verboden. Barbecueën mag alleen op gas of elektra.
- Om iedereen te kunnen laten genieten van een goede nachtrust verzoeken wij onze gasten om na 22.00 uur rekening te houden met de buren. Een tentdoek of een caravan biedt minder privacy dan een geïsoleerd huis. De televisie en een gezellig samenzijn zijn beter hoorbaar. We vragen je dan ook hier rekening mee te houden en het geluid te minimaliseren. Op deze manier hopen wij dat iedereen kan genieten van een heerlijke vakantie en uitgerust weer thuis kan komen.
- Speeltoestellen zoals trampolines en zwembadjes zijn toegestaan binnen de grenzen van de kampeerplaats. Deze dienen bij afwezigheid weggehaald te worden.
- Het in het bezit hebben, gebruiken of te verhandelen van drugs is niet toegestaan. - Aanbieden van koopwaar mag niet. 

Wanneer een medewerker je aanspreekt op jouw gedrag, dan zal je deze aanwijzingen direct moeten opvolgen. Dit geldt ook in geval van het opvolgen van instructies (ontruiming) van BHV’ers, hulpverleners of medewerkers van Camping Geversduin.