Strandvondstenmuseum

Vlak achter het station in Castricum ligt het Strandvondsten Museum. Hier kunt u bekijken wat er allemaal op het strand gevonden is en u kunt deelnemen aan verschillende educatieve projecten.

Museum
Op het mooiste plekje van Castricum, naast de ingang Zanderij van het Noord-Hollands Duinreservaat, exploiteren wij een Strandvondstenmuseum waarin, naast het strandjutten, ook veel aandacht geschonken wordt aan Streekhistorische thema’s. De rondleidingen en presentaties bevatten naast filmpjes, nieuws en wetenswaardigheden over strandingen en strandvondsten, ook een flink aantal leuke waargebeurde anekdotes van het strand.

Jutters arrangement
Sinds dit jaar is een ‘’Jutters arrangement” opgenomen met anekdotes, die verzorgd kan worden bij een lunch, high tea of diner (aan tafel) bij onze lokale restauranthouders.

Groepen
Er worden regelmatig rondleidingen, vergaderingen, (bedrijfs) uitjes en educatieve projecten voor leerlingen verzorgd, maar er is ook een leuke speurtocht voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.Steeds vaker komen wij ook bij instellingen of scholen langs met een presentatie, lezing of gastles.

Jutterstuin
Achter het museum exploiteren we ook een pluktuin, die we Jutterstuin noemen. Deelnemers telen hier allerlei onbespoten vollegrondsgewassen waaronder kruiden, groenten en bloemen. Gasten en passanten kunnen hier ook tuinproducten kopen en of zelf plukken. Om de Jutterstuin te kunnen bezoeken stellen we een wandelpad over ons bloembollenbedrijf open, die tevens een verbinding vormt met het nabijgelegen Huis van Hilde, het nieuwe Proviciaal Archeologisch museum van de Provincie Noord-Holland.

Schelpenvissen
Ook houden we ons bezig met één van de oudste beroepen van de kustbewoners, het schelpenvissen.
In het museum, op de tuin en bij het schelpenvissen werken wij samen met mensen met een psychische- en of verstandelijke beperking.

Kijk voor openingstijden of meer informatie op de website van het strandvondstenmuseum:

Bezoek website

Terug