Zoek je verblijf
Kamperen
Huren
Veelgestelde vragen
algemeen

algemeen

Hoe kom ik aan een rijontheffing?

Aan de hoofdboeker kan een rijontheffing worden verleend door middel van een doktersverklaring verstrekt door de aan Camping Geversduin verbonden geldige doktersverklaring van dr. Van der Maarel (deze dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd). De ontheffing dient te allen tijde zichtbaar achter de voorruit te liggen. De ontheffing van bijbehorende slagboomkaart zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Bij onreglementair gebruik wordt de ontheffing door Camping Geversduin ingetrokken.

Hoe lang mag ik onderverhuren?

Maximale verhuurperiode van 28 nachten.

Hoe moet ik mijn seizoenplaats achterlaten aan het eind van het seizoen?

De gehuurde seizoenplaats dient aan het eind van het seizoen ordelijk achtergelaten te worden. Alle eigendommen dienen uiterlijk zondag 31 oktober 2021 van de camping te zijn verwijderd. Indien dit niet het geval is en/of de seizoenplaats niet ordelijk is achtergelaten, zijn de kosten van opruimen voor rekening van de hoofdboeker, met als minimumkosten €250,00.

Hoe ver moet mijn kampeermiddel van de weg af staan?

De kampeermiddelen dienen vanwege brand- en veiligheidseisen zo geplaatst te zijn dat deze minimaal 1,5 meter van de grens van de seizoenplaats geplaatst worden, zodat aan alle zijden minimaal 3 meter vrije ruitme overblijft (aan de wegzijde geldt een afstand van minimaal 0,5 meter).

Hoe werkt het als er iemand wilt komen logeren?

Leuk! Je hebt een logé! Als er iemand bij je komt logeren, rekenen wij daar per nacht €1,80 per persoon pernacht voor. Komt die gene met een auto kan hij/zij de auto parkeren bij ons op de parkeer plaats voor € 5,- per dag.

Hoe zit het als je een seizoenplaats met auto heb?

Voor de seizoenplaatsen met auto ontvangt de hoofdboeker één slagboomkaart voor de toegang tot de camping. Deze is ook geldig op de parkeerplaats. Voor een tweede voertuig dient parkeergeld betaald te worden of een tweede slagboomkaart aangeschaft te worden.

Hoe zit het als je een seizoenplaats zonder auto heb?

Voor de seizoenplaatsen zonder auto ontvangt de hoofdboeker één slagboomkaart voor de parkeerplaats. Een tweede parkeerkaart kan worden aangeschaft bij de receptie. Daarnaast kan er met het slagboomkaartje 6 maal per kampeerseizoen doorgereden worden naar de kampeerplaats.

Hoeveel kampeermiddelen mogen er op de plaats staan?

Er mag één hoofd kampeermiddel geplaatst worden, d.w.z. een toercaravan, camper, vouwwagen of tent en een bijzet-tentje (2-persoons koepeltent).

Hoeveel kost een extra parkeerkaart?

Voor het hele seizoen zijn de kosten €55,- en voor een halfseizoen kost het €33,-.

Hoeveel personen mogen er maximaal op de plaats?

Alle plaatsen zijn geschikt voor maximum van 6 personen.  Dit is i.v.m. de brandveiligheid op de camping.

Is er stroom beschikbaar op de plaats?

Al onze heel/ half seizoenplaatsen zijn voorzien van 16 ampère elektra, uitgezonderd onze Oase plaatsen. De Oase plaasten hebben geen mogelijkheid tot stroom.

Mag ik een erfafscheiding maken op mijn seizoenplaats?

Het is niet toegestaan erfafscheidingen (zoals hekwerken, schuttingen en schapenrasters) of camouflagenetten, bamboeschermen, rieten matten e.d. te plaatsen. Wel toegestaan zijn tijdelijke windschermen van maximaal 1,5 meter hoog en 8 meter lang.

Mag ik graszaad zaaien op mijn seizoenplaats?

Ja dit mag, je kunt bij de receptie graszaad ophalen en inzaaien op je plaats. Grasmatten zijn niet toegestaan.

Mag ik mijn kampeermiddel onderverhuren?

Jouw kampeermiddel onderverhuren is toegestaan. Wanneer de hoofdboeker zelf niet aanwezig is en andere personen dan de geregistreerde gezinsleden op de seizoenplaats overnachten, valt dit onder 'onderverhuur'. Je kunt dit in het 'Mijn Geversduin' account zelf toevoegen.

Waar kan mijn kampeermiddel gekeurd worden?

Camping Geversduin bied verschillende keuringsbedrijven aan:

 • Kampeerwinkel Zeldenrust (op Camping Bakkum) u kunt een afspraak maken via:

https://kampeerwinkelzeldenrust.nl/service/afspraak-maken

 • Caravan mannetje: 06 – 51 61 71 88
Waar wordt mijn kampeermiddel op gekeurd?

Jouw kampeermiddel wordt op de volgende punten gekeurd:

 • Leeftijd en lente gasslang
 • Gasdrukregelaar (maximaal 8 jaar)
 • Vlam gastoestellen (stabiele blauwe vlam)
 • Opstelling en montage gastoestellen (koolmonoxide)
 • Luchtaanvoer en afvoer gasstellen
 • Werking thermokoppel
 • Waakvlam dooft: gas dicht
 • Rookgaskanaal van de geiser
 • Aansluitingen elektrische leidingen
 • Aansluitingen en aarding stopcontacten in natte ruimtes
 • Controle aansluitsnoer volgens NEN norm
Wanneer moet mijn kampeermiddel gekeurd worden?

Uw kampeermiddel moet om de 3 jaar gekeurd worden.

Wat houdt duoverhuur in?

Duoverhuur houdt in dat er gebruik van de caravan alleen is toegestaan door beide eigenaren en hun familieleden die geregistreed zijn op het seizoencontract dat van te voren is opgesteld. Het tarief bedraagt éénmalig €150,- per seizoen.

Wat houdt familieregeling in?

Familieregeling houdt in dat er gebruik van de caravan alleen is toegestaan door de eigenaar en eerstegraads familieleden welke geregistreerd zijn op het seizoencontract wat van te voren word opgesteld. Het tarief voor tweedegraads familieleden; broers en zussen, grootouders, schoonzussen en zwagers bedraagt eenmalig €150,- per jaar. Indien je dit niet afkoopt gelden de regels voor onderverhuur.

Wat wordt er gedaan met schade aan een kampeermiddel?

Indien het kampeermiddel op Camping Geversduin door brand of andere calamiteit onherstelbaar is aangepast of grotendeels of geheel teniet is gegaan, is Camping Geversduin gerechtigd binnen 2 dagen na de gebeurtenis de restanten van het kampeermiddel te (laten) verwijderen. De kosten van verwijdering kunnen, afhankelijk van de oorzaak van de calamiteit, op de recreant worden verhaald.

Wat zijn de kosten voor een seizoenplaats?

In de onderstaande link kun je de tarieven vinden voor een Seizoenplaats op Camping Geversduin,

LINK

Wat zijn de kosten voor onderverhuur?

De kosten voor onderverhuur bedragen €17,- per nacht of €85,- per week.

Wat zijn de maximale afmetingen van een kampeermiddel?

De maximale lengte van een kampeermiddel bedraagt 7,5 meter, de breedte van een caravan mag maximaal 2,55 meter bedragen. Mites passend op de betreffende seizoenplaats.

Wat zijn de tijden van de slagbomen?

De slagboom is geopend tussen 07:00 uur en 22:00 uur. Je kunt doorrijden naar je kampeerplaats of accommodatie tussen deze tijden. De parkeerplaats is 24 uur per dag toegankelijk.