Zoek je verblijf
Kamperen
Huren

Voorwaarden seizoenplaatsen 2024

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE VOORWAARDEN VAN SEIZOEN 2024

Recreant en gezinsleden
De ondernemer verhuurt de seizoenplaats ten behoeve van de recreant en de tot zijn/haar huishouding behorende geregistreerde gezinsleden. Het gebruik van de seizoenplaats door meerdere huishoudens is niet toegestaan. Recreant mag het adres van Camping Geversduin niet gebruiken als woonadres. Het is niet toegestaan zich in te schrijven op het adres van Camping Geversduin. 

Toezicht 
Gedurende het seizoen zal toezicht worden gehouden op de inrichting van de seizoenplaats, de staat en de veiligheid van het kampeermiddel met toebehoren en het gedrag van recreant, diens gezinsleden, logés en/of bezoekers. Eén en ander in de ruimste zin en op basis van deze overeenkomst, de RECRON-voorwaarden voor seizoenplaatsen, de huisregels, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Castricum en het Burgerlijk Wetboek. 

Seizoenplaats en kampeermiddel
a. Per seizoenplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.
b. De verhuur van de seizoenplaats vindt plaats ten behoeve van de contractant en geregistreerde familieleden, eerstegraads.
c. Er mag één hoofd kampeermiddel geplaatst worden, d.w.z. een toercaravan, camper, vouwwagen of tent, met een door de ondernemer goedgekeurde bijzet(slaap)tent. De bijzettent mag de maximale afmetingen hebben van 2,50 x 2,00 x 2,20 meter (l x b x h) en mag willekeurig geplaatst worden, mits 1,5 meter uit de grens. Andere kampeermiddelen zoals Safaritenten, stacaravans, tenthuisjes etc. zijn niet toegestaan
d. Plaatsing of vervanging van het kampeermiddel dient vooraf bij de ondernemer te worden opgegeven via seizoenkamperen@campinggeversduin.nl en te worden goedgekeurd door de ondernemer conform de voorwaarden.
e. Het kampeermiddel dient een effen, natuurlijke kleur te hebben.
f. De maximale lengte van een kampeermiddel bedraagt 8 meter (inclusief dissel), de breedte van een caravan mag maximaal 2,55 meter bedragen. Mits passend op de betreffende seizoenplaats.
g. De kampeermiddelen dienen vanwege brand- en veiligheidseisen zo geplaatst te zijn dat deze minimaal 1,5 meter van de grens van de seizoenplaats geplaatst worden, zodat aan alle zijden minimaal 3 meter vrije ruimte overblijft (aan de wegzijde geldt een afstand van minimaal 0,5 meter).
h. Het is niet toegestaan erfafscheidingen (zoals hekwerken, schuttingen en schapenrasters) of camouflagenetten, bamboeschermen, rieten matten e.d. te plaatsen. Wel toegestaan zijn tijdelijke windschermen van maximaal 1,5 meter hoog en 8 meter lang.
i. Het is toegestaan een zogenaamde partytent (maximale afmetingen 3 x 3 meter (l x b)) te plaatsen, mits deze aan alle zijden open is en de recreant of een gezinslid aanwezig is.
j. Het kampeermiddel dient voorzien te zijn van een rook/brandmelder en een brandblusmiddel.
k. De gasfles dient uit de zon en buiten bereik van kinderen te worden geplaatst.
l. Het kampeermiddel en de seizoenplaats dienen er verzorgd uit te zien, naar de bevindingen van de ondernemer.
m. De ondernemer mag toelating van kampeermiddelen of toebehoren (zoals elektra- en gasapparatuur, leidingen, gasflessen en accu’s) weigeren. Dit in verband met de veiligheid op het terrein.
n. Het plaatsen van schuurtjes, bergingen, kisten, opslag, aanrechtbladen, getimmerde bouwwerken en dergelijke is niet toegestaan.
o. Het plaatsen of stallen van een aanhanger is niet toegestaan.
p. Het verankeren van bijvoorbeeld vlonders e.d. in de grond is niet toegestaan.
q. Het is niet toegestaan zonder overleg met de camping palen e.d. in de grond te plaatsen.
r. Het leggen van een mat is alleen toegestaan mits deze voldoet aan de volgende eisen: luchtdoorlatend (het gras moet de ruimte krijgen om door te kunnen groeien), afmeting: breedte van het kampeermiddelen maximaal 2,5 meter vanaf de ingang van het kampeermiddel. De camping stelt daarnaast graszaad ter beschikking.
s. Vlaggenmasten, vlaggen, wimpels en degelijke zijn niet toegestaan.
t. Antennemasten en schotelantennes zijn alleen toegestaan als deze aan het kampeermiddel zijn bevestigd en ter plaatse niet meer dan 0,5 meter boven het dak van het kampeermiddel uitkomen.
u. Bij de inrichting van de kampeerplaats is de aanwezigheid van andere dan lokaal voorkomende bloemen, planten, struiken of bomen niet toegestaan. 

Elektraverbruik (van toepassing op de heelseizoen plaatsen)
Elektra wordt per seizoenplaats afgerekend. Het tarief voor het vastrecht is meegenomen in de totale prijs van de seizoenplaats en is vastgesteld voor seizoen 2024 op 140,- euro. De prijs per kWh uur is vastgesteld op 0,44 euro in 2024. Voor het verbruik per kWh, ontvangt de recreant naar verbruik driemaal per seizoen een factuur. Deze facturen verstuurt de ondernemer rond 1 juni 2024, 1 september 2024 en 4 november 2024. Het verbruik tijdens de opbouw week wordt meegerekend in het totale verbruik. In de digitale omgeving ‘mijn Geversduin’ is het dagelijks verbruik van de recreant zichtbaar en kan de recreant ook de elektratoevoer digitaal aan- en uitzetten tijdens afwezigheid.   

Zonnepanelen
Het plaatsen van gecertificeerde zonnepanelen op een caravan of camper is toegestaan, mits professioneel geïnstalleerd en meegenomen in de keuring van het kampeermiddel. Het is niet toegestaan om zonnepanelen op de grond van de seizoenplaats of een andere stellage op de seizoenplaats te plaatsen. Terug leveren van opgewekte elektra is niet mogelijk. De opgewekte elektra is alleen voor eigen gebruik. De ondernemer kan in verband met brandveiligheid aan de recreant aanwijzingen geven ter zake de plaatsing van en hoeveelheid zonnepanelen. 

Onderverhuur door recreant  
a. Recreant heeft, als uitzondering op de RECRON-voorwaarden voor seizoenplaatsen, toestemming het kampeermiddel maximaal 28 nachtente verhuren, commerciële onderverhuur is niet toegestaan.De recreant kan het kampeermiddel op toeristische basis verhurenbinnenzijn/haar eigen persoonlijke netwerk (zoals familie en vrienden) en niet doormiddel van (openbare) commerciële advertenties zoals bijvoorbeeldvia Marktplaats of Airbnb.
b. Wanneer de recreant zelf niet aanwezig is en andere personen dan de geregistreerde gezinsleden op de seizoenplaats overnachten, valt dit onder ‘onderverhuur’.  
c. De recreant dient de onderhuurder te hebben opgegeven en geregistreerd via de ‘Mijn Omgeving’ vóór aankomst van de onderhuurder. Wanneer de onderhuur niet voorafgaand aan het verblijf van de onderhuurder wordt opgegeven, wordt er € 320,00 aan de recreant in rekening gebracht. Tevens kan dit gevolgen hebben voor de lopende overeenkomst dan wel het aanbieden van een seizoenplaats in 2025.
d. De recreant dient de verschuldigde bijdrage van het verblijf van de onderhuurder vóór aankomst van de onderhuurder te hebben betaald (zijnde €18,00 per nacht of € 90,00 per week voor een maximale verhuurperiode van 28 nachten).Restitutie en verrekening van gedane betalingen is niet mogelijk.
e. De onderhuurder is verplicht zich bij aankomst te melden bij de receptie.
f. De verantwoordelijkheid voor het gedrag van de onderhuurder berust bij de recreant. Bij het niet naleven van het kampeerreglement zal dit gevolg hebben voor de overeenkomst.
g. Het verhuren aan jongeren, onder de 21 jaar, is niet toegestaan.

Wanneer een medewerker je aanspreekt op jouw gedrag, dan zal je deze aanwijzingen direct moeten opvolgen. Dit geldt ook in geval van het opvolgen van instructies (ontruiming) van BHV’ers, hulpverleners of medewerkers van Camping Geversduin.